Svet-Stranek.cz
PET pohřební služba zvířat
PET sluzba

Čestné prohlášení:PET pohřební služba zvířat

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

 

 

 

Prohlašuji, že já …………………………………………………………………………….

 

bytem ………………………………………………………………….………………………

 

jsem majitelem zvířete ………………………………………………………………….…..

 

které uhynulo dne ……………………………………………………………..…………….

 

a že toto zvíře v období minimálně 7 dní před úhynem nezranilo člověka a bylo naposledy vakcinováno proti vzteklině dne

 

 …………………………………

 

 

 

  

Dne ……..……………….                                     podpis majitele  

 

 

 

Doklady a zvíře převzal ……………………….